Married Priests

Contoh Khutbah Jumat Singkat Padat & Lengkap

Nov
09

Khutbah Jumat Singkat dan Jelas 2

CONTOH KHUTBAH JUMAT SINGKAT PADAT LENGKAP – Hari Jumat adalah hari yang istimewa sekali bagi umat Islam. Maka dalam seminggu atau tujuh hari pun juga ada kalau dalam satu tahun itu hari yang spesial merupakan hari raya Banyak sekali keistimewaan-keistimewaan yang diberikan Allah pada hari juma’t ini.

Tidak hanya itu, di hari Jumat juga, bagi setiap muslim laki-laki diwajibkan biar menunaikan sholat berjamaah di Mesjid yang kita sebut dengan sholat Jumat. Karena juma, hari Jumat adalah hari di mana, semua ummat Islam bertemu dan berkumpul dalam 1 ukhuwah oleh sebab itulah mengapa hari ini disebut hari Jumat

Pada kesempatan kali ini saya menuliskan rukun khutbah Jumat berdasarkan Madzhab Syafi’i, mengingat mayoritas penduduk yang ada di Indonesia sendiri tersebut bermadzhab Syafi’iyah. Kalau Indonesia adalah wilayah dakwah bagi ulama-ulama syafi, dan tidak bisa dpungkiri

Berdasarkan madzhab Syafi’i setidaknya terdapat 5 rukun khutbah yang harus ada serta dipenuhi, tujuannya supaya khutbah yang dibacakan oleh seorang khatib dapat sah. Dan perlu dicermati juga bahwa hendaklah rukun khutbah tersebut dilafalkan dalam bahasa Arab. Berikut ini adalah rukun khutbah jumat yang harus mesti ada:

1. terdapat tidak sedikit macamnya, salah satunya saja mampu digunakan oleh kita. salah satu conto kalimat Alhamdulillah dikenal sebagai, “Alhamdulillaahirabbil ‘alamin wabihi nasta’in …dst..” atau mampu juga dengan membaca, “Innalhamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh…dst” dan masih banyak lagi bentuk kalimat lainnya.

2. Mengucap shalawat kepada Nabi Muhammad saw.
Lantaran berkat jasa Rasulullah lah kita mampu merasakan nikmatnya serta indahnya iman dan Islam, mengucapkan Sholawat kepada Baginda Rasulullah SAW, adalah sebagai bentuk rasa syukur, dan sikap penghormatan serta rasa cinta kita sebagai ummatnya,

Umumnya sahalawat yang dibaca ialah dengan kata-kata, “Allahumma sholli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ‘ala aalihi wa shahbihi ajma’in” atau bisa juga dengan memakai lafadz shalawat yang lain tentu dengan menggunakan bahasa Arab.

3. Wasiat atau nasehat untuk bertaqwa kepada Allah swt.
Pada rukun yang ketiga ini. Agar bertaqwa kepada Allah, sang Khatib wajib menyeru dan mengajak para jamaah sholat Jumat Kalimat yang digunakan bisa berbagai, tetapi walau demikian arti yang disampaikan mesti jelas. Boleh menggunakan format bahasa Indonesia, tapi, sungguh dianjurkan menggunakan ayat-ayat Al-Qur’an seperti, “Yaa Ayyuhalladzina Aamanuttaqullaha haqqa tuqaatih.” (QS. Al-Imran: 102)

4. Membaca kutipan ayat Al-Qur’an/hadis yang nantinya akan dibaca dari 2 khutbah.
Ayat yang dibacakan merupakan ayat yang ada kaitannya dengan isi khutbah dan wajib memiliki arti jelas, bukan seperti ayat-ayat mutasyabih seperti Alif Laam Miim raa. Yang pasti ayat yang dibcakan tersebut ialah ayat-ayat Al-Qur’an yang bisa ditafsirkan.

5. Berdoa Teruntuk kaum muslimin.
Doa yang dipakai disini ialah doa-doa yang telah biasa dipakai dan makruf, atau umum. Seperti halnya doa sapu jagat, doa selamat, atau doa yang lainnya.

Contoh Khutbah Jumat Pendek 1 Lembar

Berikut ini merupakan contoh teks pembukaan khutbah jumat pendek:

Pembukaan Khutbah Jumaat

Assalamualaykum warah matullahi wabarakatuhu (Salam disampaikan/dibaca sebelum azan dikumandangkan)Innalhamdalillah Nhamaduhu Wan Nasta’inuhu Wa Nastaghfiruhu, Wan’uzubillahi Min Syuruuru Min Anfusina, Wa Min Sayyiatina ‘Amaalina, Mayyahdillahu Fala Mudillalah, Wa Mayyudlil Fala Hadiyalah.|Sebelum azan dikumandangkan, dibaca}

Memahami Doa Qunut Lebih Dalam

Aug
23

Biar mobilisasi beribadah jadi lebih khusyuk serta bernilai, butuh sekali mencari tahu keterangan mempunyai arti. Kerapkali banyak orang-orang yg cuma laksanakan ritual atau beribadah tanpa ada tahu apa makna serta maknanya. Diantara satu yg paling terang merupakan sholat. Kemungkinan banyak orang Islam hafal apa saja bacaan sholat termasuk juga bacaan sunnahnya. Akan tetapi, masihlah ada di antara merkea yg cuman hafal serta tidak mengerti apa makna lebih-lebih maknanya. Karena itu, pelaksaan sholat jadi kurang bernilai serta bisa saja kurang jadi khusyuk. Karenanya, butuh sekali utk paham makna serta arti dari apa yg diselesaikan kala beribadah. Kesempatan ini, yg bakal diulas keterangan ini mengandung arti keterangan arti doa qunut.

Benar-benar ada dua hukum perihal doa qunut. Ada yg melarangnya serta ada yg beranggap Sunnah. Utk Anda yg tak yakin pemanfaatan qunut dalam sholat khususnya sholat subuh, jadi cukup hormati orang yg menggunakan. Khususnya, kala lagi tengah mengerjakan sholat subuh berjamaah. Cukup diam serta hindarkan pembicaraan yg dapat memecah kedamaian sesama umat Islam. Akan tetapi buat anda yg memanfaatkan doa qunut dalam rokaat ke dua sholat subuh, jadi mestinya mengusahakan utk mendalami makna doa qunut. Hal tersebut jadi utama, biar proses doa qunut bukan hanya sekadar ikutan saja. Hal tersebut kerap berjalan khususnya kala sholat berjamaah. Banyak orang-orang yg tetap turut mengamini doa qunut akan tetapi memang tak tahu pastinya apa mempunyai arti. Serta, pastinya sangatlah disayangkan andaikan tak paham mempunyai arti. Lantaran dengan mendalami apa arti yg terdapat dalam doa qunut jadi bakal jadi doa serta mendukung jalannya beribadah jadi lebih khusyuk.

Selanjutnya, seperti apakah keterangan makna doa qunut? Berikut ini pembicaraannya :

  • Qunut Artinya Tunduk

Dengan laksanakan qunut, di sebutkan pada Al-quran menjadi bentuk tunduk terhadap penciptanya.

  • Qunut Artinya Sholat

Dalam surat Ali Imran ayat 43 juga diterangkan arti qunut merupakan sholat

  • Manfaat Qunut

Andaikan dibedah makna pada doa qunut, bakal ditemui kegunaan dalam pemanfaatan doa qunut. Doa qunut miliki berapa makna yg jadi doa utk diberi barokah kepada kesenangan yg dirasa, doa utk dihindarkan dari penyakit hati serta penyakit badan, utk tetap diberi arahan, serta memohon biar tetap diberi perlindungan.